انجمن ترس و ماوراء طبیعه سایت ترسو
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل بسته شدن انجمن را به شرح زیر داده است:
اکنون درحال ایجاد تغییرات فنی در نرم افزار انجمن هستم این تغییرات حداکثر تا ساعت 6 صبح بطول خواهد انجامید. با عرض پوزش لطفا دقایقی دیگر مراجعه فرمایید.